Tekoäly

Merkittäviä kustannussäästöjä ja analysoitua dataa

Jotta laitteilta, prosesseista ja ympäristöstä kerättävät suuret tietomäärät saataisiin ihmiselle ymmärrettävään, arvoa tuottavaan muotoon, usein ainoana vaihtoehtona on palkata lisätyövoimaa tai siirtää jatkuva analyysityö tekoälyjärjestelmien tehtäväksi. Tyypillisissä tekoälyratkaisuissa järjestelmien määrittely ja toteutus vaativat syvää tekoälytekniikoiden asiantuntemusta.

Remionin tekoälyratkaisut tarjoavat yksinkertaisen tavan ottaa tekoäly osaksi yrityksesi IoT -liiketoimintaratkaisuja. Tekoälyratkaisujemme avulla yrityksesi kyky ymmärtää IoT-datan sisältöä ja merkitystä parantuu älykkään ja automaattisen datan prosessoinnin avulla.

Tekoälyratkaisumme

Tarjoamme tekoälyratkaisut Regatta AI (Artificial Intelligence) -tuotteemme kautta.

Remion Tekoäly

Regatta AI

Rakennamme automaattisia työkaluja ihmismäisten havaintojen tekemiseen datasta. Näin säästämme sinun aikaasi päätösten tekemiseen.

Kysy lisää

Jatkuvaa kehitystyötä ja merkittäviä hankkeita

Käyttämämme tekoälyratkaisut pohjautuvat koneoppimisalgoritmeihin, joiden toiminta on havaittu luotettavaksi. Tietotaitomme linkittyy vahvasti yliopistotasoiseen tutkimukseen ja siellä kehitettyihin algoritmeihin, joita on sovellettu muun muassa älykotien tapahtumien havainnointiin ja itse ympäristönkin ohjaukseen.

remion-quote-white-icon

Olemme mukana Aalto-yliopiston Digital Twin -tutkimusprojektissa, jossa sovellamme tekoälyjärjestelmäämme merkittävien teollisten toimijoiden digitaalisen kaksosen toteuttamiseen.

Palvelumme hyödyt

Merkittävät kustannussäästöt

Järjestelmämme tuottaa automaattisia raportteja, havaintoja ja hälytyksiä mitatusta tiedosta ilman, että ihmisen tarvitsee toteuttaa datan analyysityötä jatkuvasti.

Kattava kokonaiskuva

Käyttämiemme algoritmien avulla useiden eri kohteiden tietoa voidaan yhdistellä kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. Järjestelmämme tuottavat helposti ymmärrettäviä tietoja erilaisina indekseinä, kuvina ja sanallisina lauseina – data saadaan haluttuun, ihmiselle helposti ymmärrettävään muotoon.

Poikkeamien ennakointi

Yrityksesi laitteiden ja prosessien mallinuksien avulla voidaan havaita sekä lyhytaikaiset että pitkäaikaiset poikkeamat seurattavan kohteen toiminnassa. Algoritmimme adaptoituvat erilaisiin tilanteisiin ja mukautuvat prosessin hitaisiin muutoksiin ja ovat samalla aina valmiina hälytysvalmiudessa.

Nopea käyttöönotto

Liiketoiminnan ja päätöksenteon kannalta relevantti tietoa saadaan käyttöön nopeasti, sillä järjestelmämme käyttää jatkuvan oppimisen menetelmiä tiedonkeruussa.

Kasvanut ymmärrys ydintoiminnoista

Tekoälyjärjestelmämme analysoiman datan avulla yrityksesi voi kasvattaa ymmärrystään koneidenne teknisestä kunnosta, tuotannollisesta ja liiketoiminnallisesta tehokkuudesta, huoltotarpeista, taloudellisesta ja turvallisesta käyttötavasta sekä käyttäjien hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä.

Reaaliaikaisten prosessien ohjaus

Tekoälyjärjestelmämme voi sovittaa yhteen yrityksesi ohjausjärjestelmien kanssa, jolloin tekoälyjärjestelmän tietojen avulla voidaan ohjata reaaliaikaisia prosesseja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jussi-RBG

Jussi Rajamäki

Sales Lead

+35846 923 5277

jussi.rajamaki@remion.com
yhteys_jukka

Jukka Kivimäki

Toimitusjohtaja

+358 44 280 9221

jukka.kivimaki@remion.com