Regatta parantaa tuulivoimaloiden toimintavarmuutta