Etävalvonta tehostaa Scanclimberin työmaahissien huoltoa